3 Eylül 2009 Perşembe

Aruz denemeleri

Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün
( - . - - ) ( - . - - ) ( - . - )

Kış tı, hep yor/ gun ge çen yıl/lar gi bi

Buz ke sen yok /uş ha yat tan/yol gi bi

Tır ma nır her/ yol cu gay ret/ iç in de ?? arızalı

Tır ma nır he / yol cu in san / se siy le ?? arızalı

Gel bı rak ak/ şam da kop an/rüz ga rı

Sel vi ler den/ ak tı rüz gar / kış gü nü

Buz lu cam ın / ar ka sın dan / gö rü nen

Pus lu şe kil / ler di ge çip / kay bol an ?? arızalı

Es ki ler den / hep ha tır lan / an dı, o

Dost un ay / dın o hep pak / çeh re si

Dün ya nın ağ / ır lı ğın dan / bez di ler

Sey re dal mış/ bul du lar ol /an la rı

Her dü şen yap / rak la sol ar /ak şa mım

Uf ku kap lar/bir kı zıl gün /ün yü zü

4 yorum:

kristensenn dedi ki...

bunu siz mi yazdınız?

Enis Diker dedi ki...

Evet efendim :) Anlamlı bir bütünlüğü yok, sadece nasıl yapılabildiğini merak ettik.

kristensenn dedi ki...

ede ede bunu merak etmeniz bence harika :)

Enis Diker dedi ki...

Trafikte hece saymaya başlayınca iş takıntılı olmaya başlıyor :))
Bu sıkıntılı gündemden uzaklaşmak için iyi bir bahane